Arbeta på förskola

Vill du arbeta med barn i de yngre åldrarna? Då kan arbetet på en förskola vara något som passar dig bra. Idag krävs det ingen direkt utbildning för att arbeta på förskola, men i många fall är en barnskötarutbildning ändå något som kan hjälpa dig en bra bit på vägen, inte minst när det kommer till löneutvecklingen.

Som barnskötare är det din uppgift att se till så att alla barn på förskolan kan vistas i en trygg och säker miljö under tiden som barnen befinner sig på platsen. Som barnskötare arbetar du tillsammans med en eller flera andra förskolelärare och det är inte ovanligt med 20 barn per avdelning. Åldrarna på barngrupperna kan variera och oftast är de indelade med ett åldersspann på 1-2 år per grupp. De allra yngsta barnen brukar vara runt 1 år gamla när de börjar på förskolan.

Hitta jobb som förskolelärare

Det finns flera sätt att gå tillväga för den som vill hitta arbete inom förskolan. Ett alternativ är att vända sig direkt till den förskola eller kommun som man är intresserad av att arbeta i, men man kan också söka sig till ett bemanningsföretag. På ett bemanningsföretag i Stockholm har du möjlighet att lämna uppgifter om dig själv och därefter få arbeten på förskolor runt om i området. Via bemanningsföretag är det inte ovanligt att du får tillfälliga arbetsplatser, som kan förändras utifrån förskolans behov.

Även arbetsgivare som är på jakt efter barnskötare kan använda sig av ett bemanningsföretag. På så sätt kan de känna sig säkra med att den nya personen är kontrollerad och har den behörighet som man önskar.

En nära kontakt med föräldrar

För föräldrar som lämnar sina barn på förskolan är det viktigt att få ta del av det arbete ni gör. Föräldrar vill gärna ha en uppdatering om hur dagen har varit, men även information om hur barnet fungerar ihop med andra och hur det trivs. Att hålla en god och nära kontakt med föräldrar är alltså precis lika viktigt som att ha en bra relation till barnen.

I Sverige har vi flera olika typer av förskoleinriktningar. Några av de absolut vanligaste är Reggio Emilia, Montessori och Ur och Skur. I den sistnämnda inriktningen satsar förskolan på att ha hela eller mycket stora delar av verksamheten utomhus.