Dokumentation i förskolan

Förskolan är som en egen liten värld, där massor av spännande utveckling blandas med utmaningar och relationsbyggande – både för barnen och pedagogerna. Barngrupperna är stora och det är ett betydande ansvar för pedagogerna att dokumentera barnens utveckling och lärande.

I dokumentationsarbetet blir det av avgörande vikt att man har bra material att tillgå, för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Något av det allra viktigaste, men ändå kanske det enklaste, är att se till att man har bra tillgång till kollegieblock, då det blir lätt att snabbt få ner anteckningar utan för mycket krångel. Andra hjälpmedel för att dokumentera är kameror, Ipads, vanliga teckningspapper och mycket mer. Allt beror på hur just ni på er förskola väljer att dokumentera era barn.

Förskolan ska utgå från barns perspektiv, och att ge barnen inflytande i utvärderingar och dokumentation är ett sätt att verkligen göra arbetet levande. Att låta barnen dokumentera sig själva ger en ny vinkel på deras lärande och utveckling, och ibland en insyn som är svår att som pedagog att riktigt lyckas med.

Att dokumentera barn i olika åldrar kan skilja sig åt, speciellt då det till exempel är väldigt mycket lättare att få med de äldre barnen i arbetet. De kan ta hand om en kamera en stund och dokumentera varandra, de kan filma och man kan göra intervjuer med dem. I de yngre barngrupperna får dokumentationen anpassas mer till hur undervisningen där bedrivs – man får ofta ta det lite mer ”i stunden”, spontant och med en annan typ av kommunikation, än vad man gör med de äldre barnen.

Sammanfattningsvis kan man säga att med rätt sorts material och genom att involvera barnen i själva processen, så har dokumentationsarbetet alla möjligheter att bli lyckat!