Hur kan föräldrar underlätta förskolans arbete med barnens inlärning?

Barn som samarbetar

Som rubriken lyder handlar denna text om barns inlärning och förskolans roll i livet. Det svenska skolsystemet ligger i framkant när det kommer till utbildning och lärandet tar sin början redan i tidig ålder. Förskollärare och pedagoger över hela landet gör ett fantastiskt jobb och som förälder är det ens ansvar att sätta sig in i vad skolan lär ut i sin pedagogik. Det är viktigt att vara medveten om vad som händer och sker under barnens dagar i förskolan och reflektera över det tillsammans med barnen för att inlärningen ska slå rot.

Barn som kramas

I förskolan lär sig barnen allt om demokrati och empati. Det kanske låter som stora ord i ett sammanhang där man pratar om förskolebarn men det är det inte. Att lära sig om demokrati kan ske genom lekar där barnen får vara med och rösta om en aktivitet och där alla får sin röst hörd, empati genom omtanke om andra och möjligheten att skänka tröst när någon är ledsen. De lär sig att hjälpa till genom enkla saker såsom avdukning av matbord och tvätta händerna på de mindre barnen. Återspegla dessa steg i hemmet genom att fortsätta på samma spår och gör det till något roligt. Mugg med tryck som hen får duka av efter maten och visa uppskattning när barnet påvisar vad denna lärt sig under dagen.

Glöm för all del inte att fråga barnet om hur dagen har varit, vad de har gjort och vilka de har lekt med. Skapa en väl fungerande dialog med förskolan och barnens pedagoger och samtala om utveckling. Vänta inte till utvecklingssamtalet som sker en gång i kvartalet, våga fråga om det är något som bekymrar dig kring barnets utveckling eller hur denne agerar i vissa situationer. Det är inte förskolans roll att på egen hand stimulera och väcka barnens nyfikenhet, utan det är någonting som sker i samarbete med barnens vårdnadshavare.

Lek med färg

Låt barnet få all din uppmärksamhet emellanåt. Det kan vara klurigt i en stressig vardag men lönar sig i längden. små saker i vardagen har stor effekt på uppförandeproblem. I många fall handlar det om barn i behov av uppmärksamhet. Det är lätt att peka finger på folk men i dagens samhälle har tekniken tagit över vardagen och barn spenderar allt mer tid uppkopplade framför en skärm. Barn vill bli sedda och det sker genom närvarande föräldrar och andra anhöriga.