Redo för förskolestart

Sommaren är officiellt över och det är dags för alla barn att börja förskolan igen. Många förknippar detta med en nystart och därför ska det inhandlas nya produkter. En ny väska med nya pennor i och en helt ny outfit. För många, både barn och föräldrar, är det viktigt att se bra ut första dagen. Detta då de anser att förskolestarten sätter grunden för hela läsåret. Det är även en sak som är spännande för barnen och varför inte göra det ännu mer spännande med en ny väska. Det finns flera olika ställen att köpa förskolekläderna och väskan på, dock har Bigbaby ett brett utbud som gör shoppingen mycket lättare. Förutom att butiken finns i en del städer så finns den även online, detta underlättar en hel del, speciellt när man har småbarn.

Vad innebär ordet förskola?

En förskola är det som barnen går i innan de är tillräckligt gamla för att börja i den riktiga skolan. Det är en verksamhet som förser barnen med utbildning och barnomsorg. Om man ser till olika länder kan det vara stora variationer mellan förskolor och deras verksamhet. Dock kan det även förkomma skillnader inom ett specifikt land. Inom Sverige finns det exempelvis något som kallas Montessori förskola och denna kan skilja sig från kommunala förskolor när det kommer till hur verksamheten är uppbyggd. Det kan även skilja sig åt i pedagogiken och dess inriktningar.

Något annat som kan skilja sig mellan olika länder är vilken ålder som förskolorna riktar sig åt. Generellt sätt kan man säga att förskolor i Sverige riktar sig till alla barn under skolåldern som inte längre kan vara hemma hela dagarna.

Förskolornas historia

Förskolor härstammar utifrån en efterfrågan, en efterfrågan från föräldrar och deras behov. När det blev vanligt att kvinnor började arbeta hela dagarna istället för att vara hemma växte behovet fram. Detta eftersom det då inte längre fanns någon som kunde passa barnen hela dagarna. Förskolorna var lösningen på detta, de försedde barnen med barnomsorg under de dagar som föräldrarna inte själva kunde ta hand om barnen.

Utöver detta behovet så fanns det ytterligare ett behov, vilket var barnens behov till en förberedelse inför deras skolgång. Många barn som hade varit hemma fram till att det var dags att börja skolan var inte korrekt förbereda för detta och kunde därför uppleva svårigheter med att anpassa sig. Detta löste man igenom förskolor som fungerar som en förberedande utbildning inför den kommande skolstarten.

Det var en tysk som grundande den första förskolan och efter att hämtat inspiration från honom, grundades förskolor i Sverige på slutet av 1800-talet, närmare bestämt år 1896. Det hade funnits olika barnklubbar tidigare i Sverige men tillskillnad från dessa hade de nya förskolorna ett uttalat pedagogiskt mål som skulle följas. Fram till slutet på 1900-talet har ordet förskola kommit att gå under många olika namn, så som daghem, och pedagogikinriktningar. Således bestämde man sig för att inför ännu mer pedagogik i verksamheten och förskola har därför sedan 1990-talet varit den korrekta benämningen.