Vanliga lekar på förskolor

Lekar förekommer på alla förskolor, både i organiserad form, då leken leds av förskollärare, och i fri form, då barnen själva bestämmer vad de vill leka.

I början av terminen brukar många lekar på förskolan gå ut på att barnen ska lära sig varandras namn. En rolig lek att utföra när de har kommit en bit på väg är den så kallade ”byta namn-leken”. Den går till så att alla barn går runt i rummet och presenterar sig för varandra på måfå (i alla fall den första gången). De säger sitt namn när de presenterar sig, och övertar då varandras namn. När de skakar hand med någon nästa gång säger de sitt nya namn, och så vidare. Målet med leken är att alla till slut ska få tillbaka sitt riktiga namn – när man har fått det, sätter man sig ned, och när alla sitter är leken slut.

En annan lek som har att göra med att minnas namn och personer är Pomperipossa. I denna lek ska en person vara Pomperipossa (det kan med fördel vara förskolläraren), och gå runt i rummet med en käpp och en filt som sjal. Pomperipossa dunkar sedan plötsligt med käppen i golvet, och då ska alla barn förvandlas till små stenar, det vill säga krypa ihop till en liten boll på golvet och blunda. Pomperipossa lägger då sin filt över något av barnet, och dunkar med käppen igen, så att de andra barnen vaknar. Sedan ska de lista ut vem det är som ligger under filten. När de kommer på vem det är säger de henoms namn.

En annan klassisk minneslek kallas Kims lek, efter att den förekommit i en bok av Rudyard Kipling, där en karaktär vid namn Kim använder sig av leken för att träna upp sitt minne inför spionarbete. Den passar dock även utmärkt som en rolig lek på förskolan, och går till så att förskolläraren lägger fram en rad olika saker på en bricka eller på golvet. Barnen får studera föremålen under en förutbestämd tidsperiod, och sedan läggs en filt över brickan. Barnen ska då försöka komma ihåg så många saker som möjligt. En annan variant är att barnen går ut ur rummet medan förskolläraren plockar bort en eller två av sakerna, och barnen ska försöka lista ut vad som har försvunnit.

På alla förskolor förekommer dock även stunder då barnen får leka fritt. För sådana tillfällen kan det vara bra att ha dels ett rum för lite lugnare lekar, där barnen till exempel kan lägga pussel, leka med dockor eller rita, och ett lekrum, där barnen kan stoja lite mer utan att det gör något. Ett bra lekrum kan till exempel vara inrett med stora kuddar på golvet, och får gärna ha ribbstolar på väggarna så att barnen kan klättra av sig. Det behöver inte bli en så stor investering för förskolan att skapa ett liknande lekrum om de köper materialet till bygget från Skånska byggvaror. I gengäld för den lilla investeringen får man en förskola där alla barn kan trivas, oavsett om de tycker om att ha lugn och ro runt sig eller om de vill leka lite vildare.