Digitala resor inom förskolans värld

När hela världen blir digital, hur ser det då ut i förskolan för barnen? Vi vet alla att barn lär sig digitala verktyg allt tidigare i dagsläget, så hur vore det att göra en inblick i vad som sker i förskolan? Vad pysslar vår nästa generation med på dagarna?

De digitala verktygen i förskolan

Barn bör redan i tidig ålder vänja sig vid vardagens verktyg i vårt digitala samhälle samt att använda roliga inlärningsmiljöer och saker att både utvecklas och roas med. All denna kunskap och alla dessa verktyg ska bädda för en enklare framtid in i arbetslivet och ända fram när barnet blir vuxet och öppnar eget företag i gemensamt Kontorshotell för att sakta men säkert bidra till den nya världen.

Ipads, iPhones och tidig media-konsumtion är debatterade ämnen när det gäller barn. Det är samtidigt viktigt att vi inte bortser från vikten att komma i kontakt med den här typen av inlärning. Vad de vuxna dock behöver tänka på är hur barnen använder verktygen, i vilken utsträckning och på vilket sätt. Att ha för mycket skärmtid kan skada och leda till för mycket stillasittande. Därför är det viktigt att disponera barns tid på ett sätt att det ena inte inkräktar på det andra. I och med detta har det också kommit att bli en stark gränsdragning som barn kanske inte tidigare har upplevt.

Men man menar att barn även ska ha chans att kunna välja mellan digitala verktyg och de mer traditionella sådana. Även om läsning på surfplattan underlättar och också bidrar till mindre pappersanvändning, kan inget ta ifrån barnet glädjen med en riktig bok att röra vid, bläddra i och så vidare. Man ser även till att bild, ljus och dekor, även om den må vara digital till en viss del, finns med.